Çeneli Kırıcı

Primer Darbeli Kırıcı

Sekonder Darbeli Kırıcı

Tersiyer Kırıcı

Dik Milli Kırıcı